1. Deelnamevereisten:

  • De actie staat open voor alle leden van onze club.
  • Deelnemers moeten zich vooraf registreren voor de actie om hun deelname te bevestigen en een stempelkaart te ontvangen.
 2. Duur van de actie:

  • De actie loopt over een periode van 1 mei t/m 31 juli 2024.
 3. Voorwaarden voor het voltooien van de lessen:

  • Deelnemers moeten binnen de gestelde periode minimaal 32 lessen bijwonen. De eerste vier stempels krijgen deelnemers cadeau.
  • Na elke bijgewoonde les ontvangt de deelnemer een stempel op zijn of haar stempelkaart.
  • Alleen lessen die volledig worden bijgewoond, komen in aanmerking voor een stempel.
 4. Stempelkaart:

  • De stempelkaart moet worden getoond en gestempeld worden door een medewerker van de sportschool na elke les.
  • Verloren stempelkaarten kunnen niet worden vervangen, dus deelnemers moeten zorgvuldig met hun kaart omgaan.
 5. Ontvangst van het shirt:

  • Deelnemers die aan het einde van de actieperiode een volledig gestempelde kaart kunnen tonen, ontvangen het beastmode shirt.
  • Het model en de maat van het shirt dient de deelnemer door te geven aan een medewerker.
 6. Overige voorwaarden:

  • Deelname aan de actie houdt in dat de deelnemer akkoord gaat met eventuele promotieactiviteiten, zoals foto’s of vermeldingen op sociale media.
  • De organisatie behoudt zich het recht voor om de actie te wijzigen of te annuleren bij onvoorziene omstandigheden.
 7. Communicatie:

  • Alle communicatie over de actie zal plaatsvinden via e-mail, sociale media van de club.
  • Deelnemers worden aangemoedigd om eventuele vragen te stellen aan de receptie of per e-mail.